Algemene huurvoorwaarden "Rozemarijn  Bed & Stay"
Begripsbepalingen
1.    "Rozemarijn Bed & Stay": een particulier die een appartement verhuurd aan mimimaal 2 personen per nacht. De verhuur duurt minimaal 3 nachten.
2.    De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
3.    De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
4.    De site: de internetsite www.vakantiehuisinermelo.com
5.    De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en geacht tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.
 
Reservering en Annulering
1.    Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van "Rozemarijn Bed & Stay"
geschiedt via boeking op het internet of via telefonisch contact. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
2.    De aanbetaling dient binnen 5 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van "Rozemarijn Bed & Stay". Na ontvangst van de aanbetaling door "Rozemarijn Bed & Stay" wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
3.    Bij annulering door huurder binnen 4 weken voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 20% van de netto huursom. Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomstdatum bedraagt de vergoeding de helft van de netto huursom. Bij annulering binnen 24 uur bedraagt de Totale huursom de vergoeding.
4.    Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
5.    De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 3 nachten. 
 
Betaling
1.    De huursom wordt via de bank voldaan.
2.    Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 20% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
3.    Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
4.    Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
5.    Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot terugbetaling van betaalde huursom.
Borgsom
1.    De verhuurder vraagt geen borg. Bij breuk, vernieling, vermissing wordt dit in mondeling overleg opgelost.
 
Aansprakelijkheid
1.    Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Geen kinderen onder de 12 jaar. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet teruggegeven.
2.    De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
3.    De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medehuurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
4.    De huurder aanvaardt dat hij de aansprakelijkheid van "Rozemarijn Bed & Stay" in geen geval kan inroepen voor schade veroorzaakt aan huurder, zijn medehuurders of bezoekers, goederen gedurende zijn verblijf.
5.    Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder te worden gemeld.
6.    De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn  medehuurder en/of bezoek ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
 
Aantal personen
1.    Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten, mag in geen geval overschreden worden.
2.    Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.
 
Schoonmaak
1.    Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij verhuurder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
2.    Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.
 
 
Roken/ open vuur
1.    Roken binnenshuis is niet  toegestaan.
2.    Roken in slaapkamers is niet toegestaan.
3.    Roken op het dakterras is toegestaan mits het afval in de daarvoor bestemde asbak wordt gedeponeerd
4. Geen open vuur op het dakterras, geen barbeque op kolen, geen wegwerpbarbeque.
 
 
Aankomst- en vertrektijden
1.    De aankomsttijd is 15:00u in de middag. Vertrek is tussen 10:00u en 11.00u  ’s morgens.
2.    De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
3.    Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.
 
Verantwoordelijkheden en verplichtingen
1.    In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
2.    De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
3.    De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
4.    De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven en droger bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
5.    Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 
 

 Algemene huurvoorwaarden "Rozemarijn Bed & Stay"